Open on Mon – Fri 09:00-18:00

facebook technicalbiomed

บริษัท เอสล่า จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เราเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 10 ปี หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของเอสล่า ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว คือ ความสามารถในการคัดสรรนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อความงามใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการมีทีมผู้บริหารและพนักงานที่เปี่ยมศักยภาพและมุ่งมั่นในการคัดสรร “สิ่งที่ดีที่สุด” ให้กับลูกค้าเสมอ และแน่นอนว่า หนึ่งในพันธกิจของเราคือการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ศักยภาพสูง มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น มาช่วยเติมเต็มเป้าหมายและเปลี่ยน “ความฝัน” ให้กลายเป็น “ความจริง” เราพร้อมเปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้เข้ามาเป็นส่วนนึงกับครอบครัวเอสล่า

technicalbiomed career

การฝึกอบรม

ที่เอสล่า เราทราบดีว่าองค์กรของเราจะเติบโตอย่างมั่นคง ได้เท่ากับความก้าวหน้าของบุคลากรของเรานั่นเอง และนี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าสู่เป้าหมายในอาชีพของพวกเขา เราส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเสมอ ปัจจุบันเรามีโปรแกรมฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของเราจะรอบรู้เท่าทันนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สวัสดิการพนักงาน

เราดูแลพนักงานของเราไม่เฉพาะงานเท่านั้น สำหรับเรา พนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เราจัดให้มีกิจกรรมดี ๆ ที่มีความสนใจหลากหลาย เพื่อให้เป็น HAPPY WORK PLACE สำหรับพนักงาน ช่วยให้พนักงานของเอสล่า มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้เรายังมีการทำ “CSV” หรือ “Creating Shared Value” ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พนักงานจากส่วนงานที่ต่างกันจะได้พบปะ ทำความรู้จักและสนิทสนมกับมากขึ้น และกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการที่เอสล่ามอบให้แก่พนักงานของเราทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

technicalbiomed career

OPENING POSITIONS

รับสมัครงานขายเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่ง : Clinical & Sales Specialist Medical and Device (ประจำภาคใต้)

Job Description

– แนะนำ สาธิตและขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
– หาลูกค้ารายใหม่ ติดตามผลการขายสินค้ากับลูกค้ารายใหม่
– บริการหลังการขายให้กับลูกค้า
– สรุปยอดขายประจำเดือน ไตรมาส รายปี
– บริการให้ลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด
– ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน(กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม)
**กลุ่มลูกค้า โรงพยาบาล คลินิค และ สปา**

 

Job Specification

– เพศชาย, หญิง อายุ 26-35 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด พยาบาล เทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ และสามารถสื่อสารภาษาอักฤษได้ดี
– มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริหารจัดการ ด้านกลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น รักงานบริการและงานแนะนำการขาย
– มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีบุคคลิกภาพที่ดี หน้าตาดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
– มีรถยนต์และใบขับขี่เป็นของตัวเอง

 

Salary&Welfare

 

– เงินเดือนตามประสบการณ์
– ค่าใบประกิบวิชาชีพ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าตำแหน่ง(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าเสื่อมรถ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าน้ำมัน(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าโอที
– Extra ต่างๆ เช่นค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต
– เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ
– เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัท (ตามไตรมาส)
– โบนัสตามผลประกอบการณ์ของบริษัท

 

ส่งเอกสารสมัครงานที่แผนก Human Resources
E-Mail : kittiwat@aesla.com
E-Mail : veerapon@aesla.com

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 092-247-9029
Line : 0922479029

 

กรุณาทำแบบทดสอบก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน (ส่งก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน อย่างน้อย 1 วัน) Click

โปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทฯก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์บริษัท

รับสมัครงานขายเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่ง : Clinical & Sales Specialist Medical and Device (ประจำภาคอีสาน)

 

Job Description

– แนะนำ สาธิตและขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
– หาลูกค้ารายใหม่ ติดตามผลการขายสินค้ากับลูกค้ารายใหม่
– บริการหลังการขายให้กับลูกค้า
– สรุปยอดขายประจำเดือน ไตรมาส รายปี
– บริการให้ลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด
– ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน(กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม)
**กลุ่มลูกค้า โรงพยาบาล คลินิค และ สปา**

 

Job Specification

– เพศชาย, หญิง อายุ 26-35 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด พยาบาล เทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ และสามารถสื่อสารภาษาอักฤษได้ดี
– มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริหารจัดการ ด้านกลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น รักงานบริการและงานแนะนำการขาย
– มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีบุคคลิกภาพที่ดี หน้าตาดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
– มีรถยนต์และใบขับขี่เป็นของตัวเอง

 

Salary&Welfare

– เงินเดือนตามประสบการณ์
– ค่าใบประกิบวิชาชีพ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าตำแหน่ง(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าเสื่อมรถ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าน้ำมัน(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าโอที
– Extra ต่างๆ เช่นค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต
– เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ
– เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัท (ตามไตรมาส)
– โบนัสตามผลประกอบการณ์ของบริษัท

 

ส่งเอกสารสมัครงานที่แผนก Human Resources
E-Mail : kittiwat@aesla.com
E-Mail : veerapon@aesla.com

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 092-247-9029
Line : 0922479029

 

กรุณาทำแบบทดสอบก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน (ส่งก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน อย่างน้อย 1 วัน) Click

โปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทฯก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์บริษัท

รับสมัครงาน Sales Representative ประจำกรุงเทพฯ

ตำแหน่ง : Sales Representative ประจำกรุงเทพฯ

Job Description

– หาลูกค้ารายใหม่ ติดตามผลการขายสินค้ากับลูกค้ารายใหม่
– บริการหลังการขายให้กับลูกค้า
– สรุปยอดขายประจำเดือน ไตรมาส รายปี
– บริการให้ลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด
– ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน

 

Job Specification

– เพศชาย, หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด พยาบาล เทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ และสามารถสื่อสารภาษาอักฤษได้ดี
– มีประสบการณ์ด้านงานขายและบริหารจัดการ ด้านกลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น รักงานบริการและงานแนะนำการขาย
– มีทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีบุคคลิกภาพที่ดี หน้าตาดี (พิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
– มีรถยนต์และใบขับขี่เป็นของตัวเอง

 

Salary&Welfare

– เงินเดือนตามประสบการณ์
– ค่าใบประกิบวิชาชีพ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าตำแหน่ง(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าเสื่อมรถ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าน้ำมัน(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าโอที
– Extra ต่างๆ เช่นค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต
– เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ
– เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัท (ตามไตรมาส)
– โบนัสตามผลประกอบการณ์ของบริษัท

 

ส่งเอกสารสมัครงานที่แผนก Human Resources
E-Mail : kittiwat@aesla.com
E-Mail : veerapon@aesla.com

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 092-247-9029
Line : 0922479029

 

กรุณาทำแบบทดสอบก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน (ส่งก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน อย่างน้อย 1 วัน) Click

โปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทฯก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์บริษัท

รับสมัครงาน Clinical

ตำแหน่ง : Clinical Specialist

Job Description

– ศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการขายเครื่องมือแพทย์ เช่น หลักการทำงาน, งานวิจัย
– สาธิต และอธิบายหลักการการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้อย่างชำนาญ
– ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ
– ศึกษาและวิจัยเครื่องมือแพทย์เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
– สำรวจคู่แข่งขัน นำมาวิเคราะห์และประเมินให้สอดคล้องกับองค์กร
– ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเชิงวิชาการ เพื่อนำกลับมาปรับใช้งานกับเครื่องมือแพทย์
– วางแผนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และถ่ายทอดความรู้ หลักการ จุดเด่นของเครื่องมือแพทย์กับแผนกขาย และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ถ่ายทอดความรู้การใช้งานเครื่องมือแพทย์ต่างๆให้แก่ลูกค้า
– ติดตามผลและประเมินผลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ทุกไตรมาส
– จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

Job Specification

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด พยาบาล เทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ และสามารถสื่อสารภาษาอักฤษได้ดี
– มีใจรักในการบริการ บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– มีความรู้เฉพาะทาง ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องเครื่องมือแพทย์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความรับผิดชอบ มีควาอดทน สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
– มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทันสมัย กล้าคิดนำเสนอ
– มีใบประกอบวิชาชีพ
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

 

Salary&Welfare

– เงินเดือนตามประสบการณ์
– ค่าใบประกิบวิชาชีพ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าตำแหน่ง(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าเสื่อมรถ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าน้ำมัน(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าโอที
– Extra ต่างๆ เช่นค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต
– เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ
– เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัท (ตามไตรมาส)
– โบนัสตามผลประกอบการณ์ของบริษัท

 

ส่งเอกสารสมัครงานที่แผนก Human Resources
E-Mail : kittiwat@aesla.com
E-Mail : veerapon@aesla.com

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 092-247-9029
Line : 0922479029

 

กรุณาทำแบบทดสอบก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน (ส่งก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน อย่างน้อย 1 วัน) Click

โปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทฯก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์บริษัท

รับสมัครงาน Engineer Manager(Medical Device)

ตำแหน่ง : Engineer Manager (Medical Device)

Job Description

– วางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่อง รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสนับสนุนกระบวนการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
– กำกับ ดูแล วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางในการแก้ไขในส่วนของการบำรุงรักษาเครื่องเชิงป้องกัน
– บริหารจัดการงบประมาณ บุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
– กำกับ ควบคุมและบริหารจัดการงานService ทั้งหมดขององค์กร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามหลักวิศวกรรม ได้คุณภาพ มาตรฐาน และบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
– มอบหมาย, ควบคุมดูแล, ติดตาม, ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
– สรุปผลเชิงวิเคราะห์ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในส่วนของงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องและลดการสูญเสีย
– ติดต่อขอเปลี่ยนอะไหล่ใหม่กับผู้ผลิตต่างประเทศ
– สอบถามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผุ้ผลิตต่างประเทศ
– ดูแลเครื่องหลังการติดตั้งตามรอบที่กำหนดไว้พร้อมเขียนเอกสารการเข้าดูแลรักษาไว้เป็นหลักฐานและบันทึกข้อมูล ลงระบบ CRM

 

Job Specification

– เพศชาย อายุตั้งแต่ 30 ปี ขึ้นไป
– ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทางด้านเทคนิคการแพทย์และการบริการ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
– มีทักษะในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ แก้ปัญหา และตัดสินใจ
– มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักการบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
– สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ และสามารถสื่อสารภาษาอักฤษได้ดี
– สามารถเขียน-อ่าน และสื่อสารได้ ภาษาอังกฤษได้ดี
– มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม
– กำกับดูแล และควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Microsoft Word, Excel, E-mail, Internet ได้เป็นอย่างดี
– มีวิสัยทัศน์และสามารถรักษามาตรฐานของงานและการให้บริการ และพัฒนาไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
– มีใบขับขี่ มีรถส่วนตัว

 

Salary&Welfare

– เงินเดือนตามประสบการณ์
– ค่าใบประกิบวิชาชีพ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าตำแหน่ง(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าเสื่อมรถ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าน้ำมัน(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าโอที
– Extra ต่างๆ เช่นค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต
– เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ
– เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัท (ตามไตรมาส)
– โบนัสตามผลประกอบการณ์ของบริษัท

 

ส่งเอกสารสมัครงานที่แผนก Human Resources
E-Mail : kittiwat@aesla.com
E-Mail : veerapon@aesla.com

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 092-247-9029
Line : 0922479029

 

กรุณาทำแบบทดสอบก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน (ส่งก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน อย่างน้อย 1 วัน) Click

โปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทฯก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์บริษัท

รับสมัครงาน Photographer-VDO

ตำแหน่ง : Photographer-VDO

Job Description

– ถ่ายวิดีโอ (กล้องวิดีโอและ DSLR),ตัดต่อวิดีโอ(Premiere Pro และ After Effect) เพื่อใช้ในสื่อของบริษัททั้งภายในและภายนอก และงานจากฝ่ายอื่นๆ เช่นภาพกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
– ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ สื่อ online ถ่ายวิดีโอและตัดต่อเพื่อใช้ในงานการตลาด
– เขียนสคริปเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้แบรนด์ของบริษัท
– ผลิตสื่อวิดีโอผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น การรีวิวสินค้า การประชาสัมพันธ์องค์กร หรือ คอนเท้นท์พิเศษต่างๆ
– มีความเข้าใจในลำดับ Pre-Producttion และ Post-Production รวมถึงการ Setup แสงไฟต่างๆทั้งในและนอกสถานที่
– ทำงานนอกสถานเพื่อถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอให้กับลูกค้าของบริษัท

 

Job Specification

– เพศชาย หญิง อายุ 25 – 32 ปีเท่านั้น
– ประสบการณ์ด้านช่างภาพนิ่ง-VDO 1 ปีขึ้นไป
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป คณะนิเทศศาสตร์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆที่ดี
– มีความรับผิดชอบ รอบคอบ แม่นยำและสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
– มีทักษะในการใช้โปรแกรม Premiere Pro,After Effect,LightRoom ได้เป็นอย่างดี
– มีความเข้าใจในอุปกรณ์การถ่ายทำ การจัดแสง-ไฟ และมุมกล้องต่างๆ
– ผ่านประสบการณ์ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับในระดับนึง
– ต้องมีผลงานที่เกี่ยวกับตำแหน่งมานำเสนอด้วย

 

Salary&Welfare

– เงินเดือนตามประสบการณ์
– ค่าใบประกิบวิชาชีพ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าตำแหน่ง(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าเสื่อมรถ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าน้ำมัน(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าโอที
– Extra ต่างๆ เช่นค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต
– เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ
– เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัท (ตามไตรมาส)
– โบนัสตามผลประกอบการณ์ของบริษัท

 

ส่งเอกสารสมัครงานที่แผนก Human Resources
E-Mail : kittiwat@aesla.com
E-Mail : veerapon@aesla.com

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 092-247-9029
Line : 0922479029

 

กรุณาทำแบบทดสอบก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน (ส่งก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน อย่างน้อย 1 วัน) Click

โปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทฯก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์บริษัท

รับสมัครงาน Technician Support

ตำแหน่ง : Technician Support

Job Description

– ตรวจสอบเครื่องเข้าใหม่พร้อมทำเอกสารรับเครืองส่งให้ฝ่ายเก็บสินค้า
– รับผิดชอบในการตรวจสอบวิเคราะห์สภาพการชำรุดเสียหายตลอดจนซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาวะปกติ พร้อมทั้งติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
– ติดตั้ง, แนะนำวิธีใช้งาน, ซ่อมบำรุงและรักษาผลิตภัณฑ์
– ให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์และหน้างาน
– สาธิตและสอนการใช้งานโปรแกรมของผลิตภัณฑ์ได้
– แก้ไขปัญหาการใช้งานเครื่องให้กับลูกค้า

 

Job Specification

– อายุ 22 ขึ้นไป และมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
– วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเลคทรอนิคส์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เรียนรู้สินค้าให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนนำเสนอลูกค้า
– มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักการบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีประสบการณ์ในการติดตั้งและซ่อมเครื่องมือแพทย์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

 

Salary&Welfare

– เงินเดือนตามประสบการณ์
– ค่าใบประกิบวิชาชีพ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าตำแหน่ง(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าเสื่อมรถ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าน้ำมัน(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าโอที
– Extra ต่างๆ เช่นค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต
– เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ
– เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัท (ตามไตรมาส)
– โบนัสตามผลประกอบการณ์ของบริษัท

 

ส่งเอกสารสมัครงานที่แผนก Human Resources
E-Mail : kittiwat@aesla.com
E-Mail : veerapon@aesla.com

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 092-247-9029
Line : 0922479029

 

กรุณาทำแบบทดสอบก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน (ส่งก่อนเข้ามาสัมภาษณ์งาน อย่างน้อย 1 วัน) Click

โปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทฯก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์บริษัท

Please take the company test before interview.

Please send a job application to Human Resources Department

E-Mail : kittiwat@aesla.com

E-Mail : veerapon@aesla.com

Tel : 092-247-9029
Line : 0922479029