Open on Mon – Fri 09:00-18:00

facebook technicalbiomed

Cryo 7 อุปกรณ์เพื่อความงามของ Zimmer เป็นเทคนิคการทำความเย็นที่ดีที่สุดโดยเป่าลมเย็นที่อุณหภูมิต่ำสุดถึง -30 องศาเซลเซียส

Zimmer Cryo 7 Chiller cold air for beauty treatments

Cryo 7 - อุปกรณ์เพื่อความงามของ Zimmer

อุปกรณ์การแพทย์ Zimmer ยกระดับมาตรฐานการเป่าลมเย็นบริเวณผิวหนัง กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่อง Cryo ของเราเป็นอุปกรณ์ทำความเย็นบริเวณผิวหนังชั้นนำระดับโลก การันตีด้วยยอดขายกว่า 60,000 เครื่อง สำหรับเครื่อง Cryo 7 รุ่นใหม่นับเป็นนวัตกรรมล่าสุดที่มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเป็นเลิศ ช่วยสร้างบรรยากาศการรักษาที่น่าพึงพอใจสำหรับทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

Cryo 7

Cryo 7 อุปกรณ์ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนผลิตจากเยอรมนี มาพร้อมความสะดวกเรียบง่ายในการใช้งาน

 • หน้าจอสัมผัสมีขนาดใหญ่ สว่าง และถูกหลักการยศาสตร์
 • เครื่องทำงานเงียบ
 • มาพร้อมอุปกรณ์แขนจับ spring arm เหมาะสำหรับการใช้งานเครื่องด้วยมือเดียว
 • ความเร็วพัดลม 9 ระดับ
 • ท่อลมยาวขึ้นและเชื่อมต่อกันด้วยแม่เหล็ก
 • ลักษณะข้อต่อของท่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นเมื่อใช้งานในบริเวณที่เข้าถึงยาก
 • แจ้งเตือนการซ่อมบำรุงเครื่องแบบอัตโนมัติ
 • ซอฟต์แวร์ใหม่ทำให้ตั้งค่าการทำงานได้ถึง 100 รูปแบบ
 • โหมดพร้อมใช้งานที่ช่วยประหยัดพลังงานช่วยลดค่าไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบระดับน้ำที่ละลายและแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อน้ำเต็มถัง
 • ช่องเติมอากาศ 2 ช่อง เพื่อทำความเย็นใบริเวณผิวหนังผู้ป่วยและทำความเย็นให้ตัวเครื่อง
 • ถอดเปลี่ยนไส้กรองอากาศได้ง่าย ช่วยให้การซ่อมบำรุงรวดเร็วและสะดวก (ไม่ต้องใช้เครื่องมือ)
 • ความสูงของเครื่องถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ หยิบจับใช้งานเครื่องได้ง่ายและใช้งานด้านหลังเครื่องได้สะดวก
 • เข้าถึงขวดเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้ง่าย
 • ฐานเครื่องแคบ ใช้พื้นที่น้อยเพื่อประหยัดพื้นที่
 • โหมดหน้าจอสว่าง/มืด

เจ็บน้อยและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากความร้อน

แวดวงอุตสาหกรรมความงามมีการนำระบบ Cryo ไปใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อดูแลผิวพรรณในหลากหลายลักษณะ ความนิยมของระบบ Cryo นั้นเกิดจากความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบที่ใช้งานได้หลายลักษณะ ลดความเจ็บปวดที่เกิดจากการกำจัดรอยสัก การฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง เลเซอร์กำจัดขน ศัลยกรรม และอื่น ๆ ทั้งนี้ วิธีการดูแลความสวยความงามทั้งหลายจะยิ่งยากกว่าเดิม หากปราศจากสิ่งที่ช่วยลดความเจ็บปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ (และสิ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายหายกลัวเจ็บ) เช่นนี้ อุปกรณ์ Cryo 7 เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ชั้นผิวหนังกำพร้าไร้ความรู้สึก ลดความเจ็บปวดและโอกาสที่จะบาดเจ็บจากความร้อน เพื่อมอบความความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ป่วย

pain scale

ระบบทำความเย็นบริเวณผิวหนังที่ดีที่สุด

โดยเฉพาะสำหรับการรักษาด้วยเลเซอร์และฉีดยา
ระบบการรักษาด้วยความเย็นมีจุดประสงค์เพื่อลดความเจ็บปวดและการบาดเจ็บจากความร้อนระหว่างการรักษาด้วยเลเซอร์และกระบวนการดูแลผิวพรรณ ตลอดจนบรรเทาอาการปวดเฉพาะที่ชั่วคราวจากการฉีดยาชา อย่างไรก็ตาม ระบบ Cryo มีความแตกต่างจากวิธีการให้ความเย็นอื่น ๆ เช่น การใช้ความเย็นสัมผัสลงบนผิวหนัง สเปรย์เย็น หรือถุงเจลเก็บความเย็น เนื่องจากอุปกรณ์ Cryo ทำให้ผิวหนังชั้นนอกเย็นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากรักษาด้วยแสงเลเซอร์ โดยไม่กระทบการทำงานของลำแสงเลเซอร์
ระบบ Cryo 7 ลดความเจ็บปวดจากการรักษาด้วยเลเซอร์และฉีดยาได้ยาวนานและลดความเสียหายของผิวหนังจากความร้อนของแสงเลเซอร์และการทำ IPL ผลจากการศึกษาพบว่า การทำให้ผิวหนังเย็นลงด้วยเครื่องเป่าลมเย็น zimmer สามารถลดความเจ็บปวดและความไวของผู้ป่วยได้ ส่งผลให้ผู้ป่วยอดทนต่อความเจ็บปวดในการรักษาได้มากขึ้น ภาพนี้แสดงสิ่งที่พบในการศึกษาระดับความเจ็บปวดโดย ดร. สไตเนอร์ท

คุณลักษณะเฉพาะ

 • เป่าลมเย็นที่อุณหภูมิต่ำสุด
 • แหล่งไฟฟ้า
 • กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด
 • ฟังก์ชันพร้อมใช้งาน
 • การป้องกันตามมาตรฐาน
 • อุปกรณ์การแพทย์
 • ความยาวท่อสำหรับการรักษา
 • ความเร็วลมเพื่อการรักษา
 • ขนาดเครื่อง 
 • น้ำหนัก

: -30 องศาเซลเซียส
: 100-120 โวลต์ / 50-60 เฮิรตซ์
: 1.5 กิโลวัตต์
: 50 วัตต์
: Class I, Type B
: Class IIA
: 8 ฟุต 2 นิ้ว
: 9 ระดับ
: สูง 41.7 นิ้ว x กว้าง 19.7 นิ้ว x ยาว 22 นิ้ว
: 132 ปอนด์ (รวมชั้นกระจก)

BSI Standard

Other Products

SculpSure®

The SculpSure device provides WarmSculpting™ treatments for non-invasive body contouring that permanently reduces stubborn fat without surgery or downtime.

body-jet® evo

The body-jet® evo is offering a faster and easier liposuction / fat harvesting for a more effective fat transfer of medium and large amounts.

body-jet® eco

The innovative body-jet® eco has been designed for the precise and gentle removal of small fat tissue volumes that may be used for subsequent autologous fat transfer.

Q-graft®

The only system for harvesting regenerative cells (SVF) that can be used at the point-of-care.

Venus Legacy™

The highly advanced non-invasive medical device that effectively resolves challenging face and body aesthetic needs, such as non-surgical circumferential reduction, cellulite reduction, skin tightening, and wrinkle reduction.

TO BOOK A CONSULTATION OR DEMO
PLEASE CONTACT US

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.