Open on Mon – Fri 09:00-18:00

facebook technicalbiomed
AESLA GALA DINNER

AESLA GALA DINNER

THE NEW ERA OF WORLD CLASS MEDICAL AESTHETIC LASER

ประมวลภาพบรรยากาศจากงาน AESLA Gala Dinner – THE NEW ERA OF WORLD CLASS MEDICAL AESTHETIC LASER

โดยงานนี้นอกจากจะเป็นวาระครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งบริษัทแล้ว ยังเรียกได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองหลังการรีแบรนด์ขององค์กรจาก “เทคนิคอลไบโอเมด” สู่ “เอสล่า” อย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Four Seasons Hotel Bangkok ในช่วงค่ำของคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

 

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณแขกและสื่อมวลชนทุกท่านที่มาเข้าร่วมการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 10 ปีพร้อมรีแบรนด์ในครั้งนี้ และยังให้ความสนใจเครื่องมือแพทย์ด้านความงามนวัตกรรมใหม่ ที่บริษัทฯ นำมาจัดแสดงอีกด้วย รวมถึงร่วมกิจกรรมภายในงานอย่างสนุกสนาน บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดงานเช่นนี้ในวาระโอกาสต่อๆ ไปค่ะ