Open on Mon – Fri 09:00-18:00

facebook technicalbiomed
เจาะลึกปัญหาสถาบันความงามกับเครื่องมือแพทย์ความงาม

เจาะลึก 3 ปัญหาพบบ่อยที่สถาบันความงามต้องเจอ

ในปัจจุบัน คนรุ่นใหม่เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้น ทั้งด้านหน้าตา รูปร่าง ผิวพรรณ และสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ความงามที่ถูกพัฒนาขึ้น มีเทคโนโลยีทางเลือกและนวัตกรรมความงามที่หลากหลาย ทำให้การรักษาในทุกวันนี้มีความปลอดภัยและรวดเร็วขึ้นกว่าเมื่อหลายปีก่อน ส่งผลให้มีคลินิกเสริมความงามเปิดใหม่ขึ้นมากมาย เพื่อรองรับผู้บริโภคที่มีความต้องการเข้ารับการรักษาหรือทำทรีตเมนต์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าสถาบันความงามจะเป็นธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้สูง แต่ก็ตามมาด้วยปัญหาหลายประการที่คุณหมอต้องพบเจอบ่อย ๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ต้องบริหารจัดการและควบคุมให้ดี เพื่อที่จะยกระดับและรักษามาตรฐานของธุรกิจตัวเองอยู่เสมอ เช่น

  • ความไว้วางใจของคนไข้ที่มีต่อคลินิกเสริมความงาม 
  • เทรนด์ด้านความงามที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
  • เครื่องมือทางการแพทย์ด้านความงามที่ทันสมัยมากขึ้น 

ความไว้วางใจของคนไข้ที่มีต่อคลินิกเสริมความงาม

ถึงแม้ว่าคลินิกเสริมความงามจะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกกังวลถึงความปลอดภัยในการทำหัตถการหรือการทำทรีตเมนต์ โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะข่าวความผิดพลาดที่ถูกเผยแพร่ออกไปตามสื่อและช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งการใช้เครื่องมือหรือตัวยาที่ไม่ได้มาตรฐาน การที่สถาบันความงามให้ผู้ที่ขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาทำการรักษาแทนแพทย์ หรือ การสร้างความกดดันเพื่อเร่งให้ลูกค้ารีบจองคอร์ส  เป็นต้น

 

ความกังวลเหล่านี้ส่งผลให้คนไข้ส่วนหนึ่งไม่กล้าเข้ารับการรักษา โดยแพทย์มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแสดงถึงความโปร่งใสในการให้บริการ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้ากลุ่มที่ยังมีความลังเล ตั้งแต่การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโดยละเอียด เพื่อให้คนไข้เข้าใจถึงขั้นตอน และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการแสดงใบประกอบวิชาชีพ การเลือกใช้เครื่องมือแพทย์ความงามและตัวยาที่ได้รับมาตรฐานและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ มีมาตรฐานที่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจนจากองค์กรในระดับสากลหรือองค์กรในระดับประเทศที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้คนไข้มั่นใจว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัยที่สุด   

เทรนด์ด้านความงามที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ปัจจุบัน เครื่องมือแพทย์ความงามสามารถปรับใช้ในการรักษาปัญหาผิวต่าง ๆ ของคนไข้ได้อย่างตรงจุดและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของคนไข้ นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีและสร้างความพึงพอใจได้มากยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน และมีฟังก์ชันหรืออุปกรณ์เสริมที่หลากหลายมากกว่าในอดีต  เครื่องมือต่าง ๆ สามารถปรับค่าพลังงานให้เหมาะสมกับรอยโรคและลักษณะเฉพาะของผิวคนไข้ได้มากกว่า

  

ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความรู้และความสามารถอย่างถูกต้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากพอที่จะทำการรักษาคนไข้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ความงามจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับสถาบันความงาม เช่น การเข้าไปอบรมการใช้งานเครื่องและถ่ายทอดองค์ความรู้ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้แพทย์สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม การจัดเวิร์กชอปเพื่ออัปเดตเทรนด์ความงามและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ให้สามารถตามเทรนด์การรักษาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ทัน เป็นต้น 

เครื่องมือทางการแพทย์ด้านความงามที่ทันสมัยมากขึ้น

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการรักษาในปัจจุบันมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าและมีความหลากหลาย ถูกพัฒนาและออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นเดิม อาจมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอื่น ๆ มาใช้ร่วมกันเพื่อให้มีความสามารถในการรักษาได้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งปัญหาด้านความงามรวมไปถึงการรักษาโรคที่มีผลต่อสุขภาพ  

อย่างไรก็ตามเครื่องมือแพทย์ความงามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เครื่องมือบางชนิดล้าสมัยและไม่เป็นที่นิยมต่อคนไข้อีกต่อไป ส่งผลให้คลินิกที่ยังคงใช้เทคโนโลยีเดิมมีฐานลูกค้าที่น้อยลงตามไปด้วย ถึงแม้แพทย์อาจมีความต้องการที่จะใช้เครื่องมือเดิมที่คุ้นเคยอยู่แล้ว เพราะมีความชำนาญในการรักษาและมั่นใจในศักยภาพของเครื่องมือเก่ามากกว่า แต่ต้องยอมรับว่าการปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทรนด์ความในปัจจุบันอยู่เสมอเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมในปัจจุบันเป็นหลัก  

  • การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  • ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยลง 
  • ความปลอดภัยมากขึ้น 
  • ความเจ็บน้อยลง 

คลินิกที่ต้องการยกระดับการรักษาด้วยการนำเครื่องมือแพทย์ความงามที่มีความทันสมัย เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับความนิยมและการยอมรับ ได้มาตรฐานที่น่าไว้วางใจ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เข้ามาทดแทนเครื่องเดิม จึงมีต้นทุนของเครื่องมือที่ราคาสูงและจำเป็นที่จะต้องตั้งราคาการรักษาที่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในตลาดความงามที่มีการแข่งขันราคากันสูง คลินิกที่สามารถทำราคาโปรโมชันหรือทำการตลาดได้ดีกว่า อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้รักษาฐานลูกค้าไว้ได้ รวมถึงดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ ได้อยู่เสมอ 

 

ทำไมถึงควรซื้อเครื่องมือจาก Aesla

AESLA เป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ความงาม ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างมากจากแพทย์ชั้นนำในประเทศไทย เพราะทางบริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากทั่วโลกกว่า 10 แบรนด์ ซึ่งได้รับมาตรฐานระดับ Gold Standard และรับรองคุณภาพโดย U.S. F.D.A อีกด้วย โดยเครื่องมือแพทย์ความงามของ AESLA นั้นมีความโดดเด่นทั้งความหลากหลาย ความทันสมัย ประสิทธิภาพสูง และมีงานวิจัยรองรับ เพื่อยืนยันในประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการรักษาอีกด้วย

 

นอกจากความหลากหลายของเทคโนโลยีแล้ว AESLA ยังให้ความสำคัญกับการบริการที่ครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้อง โดยมี Clinical Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญที่สาธิตวิธีการใช้งานอย่างละเอียดพร้อมอบรมการใช้งานเครื่องให้ก่อนเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคลินิกที่นำเครื่องไปใช้นั้นมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องได้อย่างถูกต้อง และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่แก้ไขปัญหาของผู้เข้ามารับบริการได้อย่างตรงจุด

 

ทางบริษัทยังมีบริการหลังการขายที่ครอบคลุม มีการเข้าตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อยู่เสมอโดย SERVICE ENGINEERS ช่างผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ CERTIFICATES โดยตรงในการซ่อมบำรุงเครื่อง คลินิกจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่าเครื่องมือแพทย์ความงามจาก AESLA สามารถให้การรักษาที่มีความเสถียรตลอดการใช้งาน เนื่องจากมีทีมช่างมืออาชีพเข้าไปซ่อมบำรุงและตรวจสอบการทำงานของเครื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภัย

    

ที่สำคัญ ยังมีการให้คำปรึกษาและซัพพอร์ตในแง่ของการทำการตลาด บริการ Marketing Material ต่าง ๆ อย่างครบวงจร มีการทำแคมเปญร่วมกัน ตลอดจนถึงการจัดเวิร์กชอปเพื่ออัปเดตเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ ในเชิงการแพทย์ด้านความงาม เทรนด์การรักษารอยโรคใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมและได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนถึงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างถูกต้องร่วมกันอยู่เสมอ