Open on Mon – Fri 09:00-18:00

facebook technicalbiomed

Safely and effectively eliminate unwanted fat cells in just 25 minutes per treatment

Sculpsure เครื่องสลายไขมัน

SculpSure - WarmSculpting
เครื่องสลายไขมัน

SculpSure เป็นเทคโนโลยีที่สามารถกำจัดเซลล์ไขมันที่ไม่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยใช้ระยะเวลารักษาเพียง 25 นาที ตอบโจทย์สำหรับคนไข้ที่ต้องการดูแลรูปร่าง ช่วยลดไขมันดื้อที่กำจัดออกได้ยากโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดและไม่ต้องพักฟื้น  


นอกจากนี้ SculpSure ยังเป็นเครื่องเลเซอร์เครื่องแรกของโลกที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ด้านการสลายไขมันโดยไม่รุกราน สามารถรักษาได้หลากหลายบริเวณ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณท้อง เอว หลัง ต้นขาด้านนอก ต้นขาด้านในและบริเวณเหนียง

Sculpsure Thailand
Sculpsure Thailand

เทคโนโลยีที่ได้รับการอัพเดทใหม่

warm sculpting
Play Video

หลักการทำงาน

ด้วยความยาวคลื่น 1060 nm ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อเนื้อเยื่อไขมันรวมทั้งการดูดซึมในชั้นหนังแท้ได้ค่อนข้างต่ำ ทำให้ SculpSure สามารถส่งผ่านพลังงานเพื่อรักษาบริเวณพื้นที่ไขมันที่มีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เวลาในการรักษาต่อหนึ่งครั้งเพียง 25 นาที จากนั้นเซลล์ไขมันในบริเวณที่รักษา จะมีการกำจัดออกโดยกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกาย ซึ่งสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วในเวลา 6 สัปดาห์และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเห็นได้ในเวลาประมาณ 12 สัปดาห์

ผลลัพธ์สูงสุด ประสิทธิผลสูงสุด

Clinical Results

Free Download Brochure

The file will be sent to your email

SculpSure - Paper

1060 nm Diode Hyperthermic Laser Lipolysis The Latest in Non Invasive Body Contouring.

SculpSure - Paper

Clinical Evaluation of the Safety and Efficacy of a 1060-nm Diode Laser for Non-Invasive Fat Reduction of the Abdomen.

SculpSure - Paper

Safety and Efficacy of a Non-Invasive 1060 nm Diode Laser for Fat Reduction of the Abdomen.

SculpSure - Paper

Safety and Efficacy of a Noninvasive 1060nm Diode Laser for Fat Reduction of the Flanks.

SculpSure - Paper

Subcutaneous adipose tissue response to a non-invasive hyperthermic treatment using a 1060 nm laser.

ราคาโปรโมชั่น 3.9 ล้านบาท

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับการรักษาด้วย WarmSculpting By SculpSure ที่บริเวณร่างกาย (เอว, หน้าท้อง, ต้นขาและหลัง) เหมาะสมกับผู้ป่วยที่มีค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 และผู้ป่วยที่ต้องการรักษาบริเวณเหนียงหรือพื้นที่ใต้คางควรมีค่าดัชนีมวลกายสูงถึง 49 ซึ่งสิ่งสำคัญคือที่ต้องพิจารณาถึงความต้องการ และร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนประกอบกัน

จากการศึกษาในลูกค้าที่เข้ารับการรักษา แสดงให้เห็นว่าในบริเวณที่ทำการรักษาสามารถกำจัดเซลล์ไขมันได้ถึง 24% *

* เป็นค่าเฉลี่ยของการลดลงของปริมาณไขมันหลังจากทำการรักษาเพียงหนึ่งครั้ง (ข้อมูลจากงานวิจัย Clinical and Histological Evaluations of a 1060 nm Laser Device for Non-Invasive Fat Reduction, John W. Decorato, M.D., FACS. Rafael Sierra, Ph.D., Bo Chen, Ph.D., Westford, MA, 2014.)

มีผู้ป่วยหลายคน ที่เริ่มเห็นผลลัพธ์เร็วที่สุดที่ 6 สัปดาห์ หลังผ่านการรักษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเริ่มมีการกำจัดเซลล์ไขมันออกจากร่างกายผ่านทางระบบน้ำเหลือง และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเห็นได้ใน 12 สัปดาห์ หลังการรักษา

ผลลัพธ์หลังการสลายไขมันด้วย WarmSculpting By SculpSure สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปตราบใดที่น้ำหนักของผู้ป่วยไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากเซลล์ไขมันในบริเวณที่ได้รับการรักษานั้นถูกทำลายไปอย่างถาวร ซึ่ง WarmSculpting เป็นตัวช่วยที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีการดูแลรูปร่างของตนเองเป็นกิจวัตร แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินที่ยากต่อการกำจัด แม้ออกกำลังกายและควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัด เช่นบริเวณหน้าท้อง เอว ต้นขาด้านในและด้านนอก หลัง รวมทั้งไขมันบริเวณใต้คาง

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการรับการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ โดยการรักษาด้วย WarmSculpting สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ใน 6 สัปดาห์หลังการรักษา และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเห็นใน 12 สัปดาห์ หลังการรักษาเพียงหนึ่งครั้ง

ข้อมูลทางคลินิก

Decorato JW, Sierra R, Chen, B. Clinical and Histological Evaluations of a 1060nm Laser Device for Non-Invasive Fat Reduction. Paper presented at: 2014 Annual American Society for Laser Medicine and Surgery Conference; April 2-6; Phoenix, AZ.

 

Katz B, Doherty S. A multicenter study of the safety and efficacy of a non-invasive 1060 nm diode laser for fat reduction of the flanks. Paper presented at: 2015 Annual American Society for Laser Medicine and Surgery Conference; April 22-26; Kissimmee, FL.

 

Bass L, Doherty S. Non-Invasive Fat Reduction of the Abdomen with a 1060nm Diode Laser. Paper presented at: 2015 Annual American Society for Laser Medicine and Surgery Conference; April 22-26; Kissimmee, FL.

 

Decorato, J. W., Chen, B., & Sierra, R. (2017). Subcutaneous adipose tissue response to a non-invasive hyperthermic treatment using a 1060 nm laser. Lasers in Surgery and Medicine, 49(5), 480-489. doi:10.1002/lsm.22625.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28103642

 

Schilling, L., MD, Saedi, N., MD, & Weiss, R., MD. (2017). 1060 nm Diode Hyperthermic Laser Lipolysis: The Latest in Non-Invasive Body Contouring. Journal of Drugs in Dermatology, 16(1), 48-72.
http://jddonline.com/articles/dermatology/S1545961616P0048X

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

Safely and effectively eliminate unwanted fat cells in just 25 minutes per treatment with our revolutionary SculpSure technology. Now you can provide patients with non-invasive body contouring that permanently reduces stubborn fat without surgery or downtime.

 

SculpSure is the world’s first FDA-cleared laser device for non-invasive lipolysis of the abdomen, flanks, back, inner thighs, outer thighs and submental area.

Nearby Clinic

Radius: KM
Loading...
HOSPITALS & CLINICS: 0 PRINT

Store Direction

Get Your Directions

LOCATE YOUR GEOPOSITION

Other Products

THE WORLD’S FIRST PICOSECOND TECHNOLOGY AND LEADING CHOICE FOR COMFORTABLE AND CONVENIENT TATTOO REMOVAL AND SKIN REVITALIZATION TREATMENTS FOR WRINKLES, ACNE SCARS AND PIGMENT LIKE FRECKLES, SUNSPOTS AND DISCOLORATION.

THE WORLD’S FIRST 4-MODE RF MICRONEEDLING SYSTEM THAT COMBINES MONOPOLAR AND BIPOLAR RF AT 1 OR 2MHZ FREQUENCIES IN A SINGLE DEVICE.

A HIGHLY CUSTOMIZABLE SKIN RESURFACING DEVICE THAT DELIVERS EXCEPTIONAL RESULTS WITH LOW DOWNTIME AND IS SAFE FOR ALL SKIN TYPES.

TO BOOK A CONSULTATION OR DEMO
PLEASE CONTACT US

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.