Open on Mon – Fri 09:00-18:00

facebook technicalbiomed

เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน

Clinical Specialist

ประจำกรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน Clinical

ตำแหน่ง : Clinical Specialist

Job Description

– ศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการขายเครื่องมือแพทย์ เช่น หลักการทำงาน, งานวิจัย
– สาธิต และอธิบายหลักการการใช้งานเครื่องมือแพทย์ได้อย่างชำนาญ
– ตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ให้พร้อมสำหรับการใช้งานเสมอ
– ศึกษาและวิจัยเครื่องมือแพทย์เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
– สำรวจคู่แข่งขัน นำมาวิเคราะห์และประเมินให้สอดคล้องกับองค์กร
– ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเชิงวิชาการ เพื่อนำกลับมาปรับใช้งานกับเครื่องมือแพทย์
– วางแผนการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ และถ่ายทอดความรู้ หลักการ จุดเด่นของเครื่องมือแพทย์กับแผนกขาย และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ถ่ายทอดความรู้การใช้งานเครื่องมือแพทย์ต่างๆให้แก่ลูกค้า
– ติดตามผลและประเมินผลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ทุกไตรมาส
– จัดทำเอกสารคู่มือการใช้งานเครื่องมือแพทย์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

Job Specification

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด พยาบาล เทคนิคการแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ และสามารถสื่อสารภาษาอักฤษได้ดี
– มีใจรักในการบริการ บุคคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– มีความรู้เฉพาะทาง ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องเครื่องมือแพทย์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความรับผิดชอบ มีควาอดทน สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
– มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทันสมัย กล้าคิดนำเสนอ
– มีใบประกอบวิชาชีพ
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

 

Salary&Welfare

– เงินเดือนตามประสบการณ์
– ค่าใบประกิบวิชาชีพ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าตำแหน่ง(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าเสื่อมรถ(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าน้ำมัน(บางตำแหน่งงาน)
– ค่าโอที
– Extra ต่างๆ เช่นค่าที่พัก ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต
– เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ
– เงินสนับสนุนกิจกรรมภายในบริษัท (ตามไตรมาส)
– โบนัสตามผลประกอบการณ์ของบริษัท

กรุณาทำแบบทดสอบก่อนที่จะเข้ามาสัมภาษณ์งาน (รบกวนส่งก่อนเข้ามาสัมภาาณ์งาน 1 วัน)

รบกวนศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์งาน และสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์บริษัท

 

ส่งเอกสารสมัครงานที่แผนก Human Resources
E-Mail : kittiwat@aesla.com
E-Mail : veerapon@aesla.com

 

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 092-247-9024
Line : 0922479024

บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เราเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลา 9 ปี หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของเทคนิคอลไบโอเมด ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว คือ ความสามารถในการคัดสรรนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์เพื่อความงามใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลจากการมีทีมผู้บริหารและพนักงานที่เปี่ยมศักยภาพและมุ่งมั่นในการคัดสรร “สิ่งที่ดีที่สุด” ให้กับลูกค้าเสมอ และแน่นอนว่า หนึ่งในพันธกิจของเราคือการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ศักยภาพสูง มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้น มาช่วยเติมเต็มเป้าหมายและเปลี่ยน “ความฝัน” ให้กลายเป็น “ความจริง” เราพร้อมเปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้เข้ามาเป็นส่วนนึงกับครอบครัวเทคนิคอลไบโอเมด

technicalbiomed career

การฝึกอบรม

ที่เทคนิคอลไบโอเมด เราทราบดีว่าองค์กรของเราจะเติบโตอย่างมั่นคง ได้เท่ากับความก้าวหน้าของบุคลากรของเรานั่นเอง และนี่คือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นจริงจังในการช่วยให้บุคลากรของเราทุกระดับสามารถแสดงผลงานได้อย่างเต็มศักยภาพพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าสู่เป้าหมายในอาชีพของพวกเขา เราส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเสมอ ปัจจุบันเรามีโปรแกรมฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของเราจะรอบรู้เท่าทันนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สวัสดิการพนักงาน

เราดูแลพนักงานของเราไม่เฉพาะงานเท่านั้น สำหรับเรา พนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เราจัดให้มีกิจกรรมดี ๆ ที่มีความสนใจหลากหลาย เพื่อให้เป็น HAPPY WORK PLACE สำหรับพนักงาน ช่วยให้พนักงานของเทคนิคอลไบโอเมด มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้เรายังมีการทำ “CSV” หรือ “Creating Shared Value” ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พนักงานจากส่วนงานที่ต่างกันจะได้พบปะ ทำความรู้จักและสนิทสนมกับมากขึ้น และกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการที่เทคนิคอลไบโอเมดมอบให้แก่พนักงานของเราทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

technicalbiomed career