Open on Mon – Fri 09:00-18:00

facebook technicalbiomed

PicoSure เครื่องแท้ หรือ แค่หลอก

PicoSure เป็น Laser Technology ใหม่ ที่ได้รับ FDA ในเรื่องของการรักษาเม็ดสี ด้วยคุณสมบัติที่น่าทึ่งสามารถแก้ปัญหาผิวได้อย่างครอบคลุม ทำให้มีราคาเครื่องสูง และค่าบริการรักษาผิวก็สูงตามต้นทุนไปด้วย ในปัจจุบันนี้มีจำนวนเครื่อง PicoSure ที่ติดตั้งแล้วกว่า 50 เครื่องทั่วประเทศไทย และเพื่อเป็นการปกป้องผู้บริโภคจากครื่อง PicoSure ปลอม ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ท่านสามารถตรวจสอบเครื่องแท้ในเบื้องต้น ด้วย 3 วิธีการดังนี้

• สังเกตุลักษณะภายนอกของเครื่อง PicoSure
• เทียบค่าบริการรักษา

• ค้นหารายชื่อคลินิกที่มีเครื่อง PicoSure แท้ได้ที่เว็บไซต์ Aesla

ลักษณะภายนอกของเครื่อง PicoSure แท้

เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตุลักษณะของเครื่อง PicoSure แท้  5 จุด

 

ดังตัวอย่างรูปเครื่องแท้ด้านล่างนี้

❶ สัญลักษณ์ด้านหน้า

 

❷ มือจับสำหรับเคลื่อนย้าย

 

❸ สัญลักษณ์ด้านข้างตัวเครื่อง

picosure เครื่องแท้ VS เครื่องปลอม

❹ แขนส่งพลังงาน

 

❺ เลนส์สำหรับปล่อยพลังงาน

❶ สัญลักษณ์ด้านหน้า เป็นโลโก้ CYNOSURE

สัญลักษณ์ด้านหน้า

❷ มือจับสำหรับเคลื่อนย้ายเครื่อง PicoSure จะมีลักษณะโค้งลงด้านล่าง

มือจับตัวเครื่อง PicoSure จะมีลักษณะโค้งลงด้านล่าง

❸ สัญลักษณ์ด้านข้างตัวเครื่อง มี 2 จุด

  – จุดแรก บนแถบเงินมีสัญลักษณ์ PicoSure

วิธีดู picosure แท้

  – จุดที่สอง บนตัวเครื่องบริเวณสีดำ มีสัญลักษณ์ CYNOSURE

วิธีดู picosure แท้

❹ แขนส่งพลังงานเครื่อง PicoSure แท้จะมีแขนส่งพลังงานสีเงินเท่านั้น

แขนส่งพลังงาน-เครื่อง-PicoSure

❺ ลักษณะของเลนส์สำหรับปล่อยพลังงานเครื่อง PicoSure แท้ 

เลนส์สำหรับปล่อยพลังงาน-2
เลนส์สำหรับปล่อยพลังงาน
เลนส์สำหรับปล่อยพลังงาน-3

เทียบค่าบริการรักษา

สำหรับค่าบริการรักษาผิวด้วยเครื่อง PicoSure เครื่องแท้ ที่นำเข้าโดย บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด จะมีเรทราคาดังนี้

• ราคาต่ำสุด ประมาณ 5,000 บาท / ครั้ง
• ราคาสูงสุด ประมาณ 35,000 บาท / ครั้ง

  และมีราคาเฉลี่ย ประมาณ 9,000 บาท / ครั้ง

ค้นหารายชื่อคลินิกที่มีเครื่อง PicoSure แท้

อีกหนึ่งวิธีที่แสนง่าย ท่านสามารถค้นหารายชื่อคลินิกที่มีเครื่อง PicoSure แท้ได้ที่เว็บไซต์ Aesla หรือคลิกที่ลิงค์นี้เพื่อเริ่มค้นหาได้เลย

Nearby Clinic